About sarosmabar

Website
Profile
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בצו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק על חשבון העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות בנות אוספות את עצמן. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי באילת – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ואנשינו עושים את השירותים באיכות טובה יותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Posts authored by sarosmabar:

    No posts by this author.